Săptămâna Limbii și literaturii române

„Limba română este ca un copil: dacă uiți de ea poate să plece de acasă”

 IMG_20191219_084840-minProcesul de învăţământ se realizează prin şi pentru comunicare, fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare. La origine, cuvântul a comunica înseamnă „a face ca un lucru să fie împărţit, să fie împărtăşit”. Doar în cadrul școlii există un șir de  oportunități prin care instruirea devine eficientă și relevantă, fiindcă nu doar lecția este unica formă de instruire.

Organizarea și desfășurarea Săptămânii Limbii și literaturii române oferă această posibilitate de a diversifica activitățile care întregesc procesul de instruire.

În perioada 16-20 decembrie au fost organizate o serie de activități didactice și extrașcolare, conform unui plan aprobat.

În ziua de luni ( 16 decembrie) s-a dat start  Săptămânii și s-a prezentat programul de activități pe parcursul acesteеa:
Marți-cenaclul literar «Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt». Recital de poezii. (clasa a 7-a)
Miercuri-concursul intelectual «Atotștiutorii»  (clasa a 6-a).                                               Joi-Tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă la români (clasa a 5-a).
Vineri-Prezentarea lepbook-urilor. (clasele a 9-10-a).

Marți (17 decembrie) - elevii clasei a 7- a au luat parte la cenaclul literar «Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt». Ei au citit fragmente  interesante din viața lui M. Eminescu și au recitat o serie de  poezii închinate  Astrului poeziei românești.

Miercuri (18 noiembrie) – în clasa a 6-a s-a petrecut concursul intelectual «Atotștiutorii»  având motto-ul «Să fii deștept este din nou în trend». Concursul consta în adunarea a trei echipe «Cristalina», «Campionii», «Izvoraș», a câte patru  membri, care urmau să răspundă la diverse tipuri de întrebări din diferite domenii ale gramaticii și literaturii, astfel acumulând puncte.

Joi (19 decembrie) - fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, elevii clasei a 5-a au vizionat fragmente din tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă la români din zona Bucovinei. Au avut posibilitatea să vadă cum se dansează caiuții, cum se pregătesc măștile și costumele de urși și capre. Copiii au rămas plăcut impresionați și uimiți, câtă muncă se depune pentru a face un astfel de costum și cu câtă mândrie el este purtat. Era de parcă nimerise într-un nou univers cu alți oameni, cu alte ciudățenii. Atât de straniu, dar atât de cunoscut.
Vineri (20 decembrie) – elevele din  clasa a 9-10-a au  prezentat lapbook, despre viața și activitatea scriitorilor români, studiați la orele de literatură română. Această metodă de lucru le-a dat posibilitatea elevilor nu numai de a cerceta mai profund informația, dar și a gândi modul de  a aranja estetic informația culeasă. Fiecare reprezentant a fost apreciat după originalitatea în care a fost efectuat lapbook-ul.

Informații utile, lucruri noi, impresii, emoții au stăpânit ziua de încheiere a acestei săptămâni.

Prof. de limba română și literatură- V.N. Barbaza

Опубліковано в категорії: Без рубрики | Залишити коментар

День Святого Миколая

Опубліковано в категорії: Без рубрики | Залишити коментар

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

 Реалії сьогодення потребують нових підходів до розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, організації та проведення  методичної роботи. Вчителі початкової ланки Димківського НВК вважають, що домінантною стає підготовка педагога, який повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, змісту, форм навчання тощо.

   У компонентній формулі НУШ провідне місце надається педагогу нової формації: умотивований, компетентний, кваліфікований, який має академічну свободу й розвивається професійно, самостійно й творчо здобуває інформацію, організовує  дитиноцентрований процес із максимальним наближенням навчання і вихованням конкретної дитини до її здібностей, можливостей, потреб, запитів, настанов і життєвих планів – це основне завдання, над якою працює МО вчителів початкових класів .У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей.

         Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги початкової школи Димківського НВК.

     Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку початківці практикують відкриті уроки для колег та батьків. Вони використовують сплав традиційної методики з інтерактивними технологіями навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

    Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням.

    Керівник МО вчителів початкових класів Чимбру М.П. продемонструвала урок з природознавства у 4-му класі, поділилася досвідом проведення уроків з колегами з теми: «Рослинний і тваринний світ Північної Америки.  Найцікавійшими методами на уроці стали наступні «Відгадай, хто я», «Інфокарусель»,  «Велике коло».

 На уроці вчитель вміло підібрала матеріал для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших – з ускладненням творчих завдань. До кожного учня з диференційним підходом.

    Тільки систематичне , поетапне використання диференційованих завдань дає позитивний результат. Щоб крок за кроком найслабші учні змогли дійти до виконання основного завдання, а сильніші в цей час мають змогу не зупинятися на досягнутому, а поглиблювати знання з даної теми, розвивати свої здібності, виконуючи творчі завдання.

  Вчителі початкової ланки уважно вивчають актуальні тенденції в освітній галузі, акумулюють й генерують нові ідеї, ініціативи, які сприяють удосконаленню освітніх процесів.

    Після обговорення уроку вчителі провели аукціон педагогічних ідей з теми: «Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства» та актуальний діалог «Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі». Вчитель Ванзуряк О.П. поділилася досвідом про використання мультимедійних матеріалів з предмету, який успішно засвоюють її учні.

Опубліковано в категорії: Без рубрики | Залишити коментар