Психологічна служба

На порозі ЗНО практичні поради психолога випускникам

Психологічні знання та вміння їх застосувати у своїй педагогічній діяльності

Ефективні моделі взаємодії з учнями

«Кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими»

                                                                                   Оскар Уальд

Педагогічне  кредо

“Десь у найпотаємнішому  куточку серця  кожної  дитини   своя  струна, вона звучить на свій  лад, і щоб  серце відгукнулося  на  моє слово, потрібно  правильно  налаштуватися на тон  цієї струни”

   Мета:

 - сприяння  повноцінному  особистісному  й   інтелектуальному розвитку  дітей  на  кожному віковому етапі,
-  створення умов для формування у них мотивації до самовиховання
 і саморозвитку;
- забезпечення  індивідуального  підходу  до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика  і  корекція  відхилень  в  інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

 Основні напрямки  діяльності

- організація служби психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
- проведення психологічного діагностування учнів школи;
- становлення системи психологічної освіти вчителів та батьків:
- проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

Види діяльності:

 

1.Діагностична робота
- профілактика  дезадаптації майбутніх першокласників
- діагностика готовності дитини до шкільного навчання
- діагностика адаптації першокласників до школи
- профілактика дезадаптаціїї випускників 4-х класів під час переходу до середньої школи
- діагностика адаптації 5-х класів до умов навчання в середній школі
- діагностика особистісних якостей учнів
- діагностика міжособистісних стосунків
- виявлення нахилів особистості для майбутнього вибору професії
- виявлення дітей групи «ризику»

2.Консультаційна робота
- індивідуальні та групові консультації учням, батькам та вчителям  з питань міжособистісних стосунків, проявів почуттів, емоційна підтримка в кризових ситуаціях, обговорення шляхів подолання труднощів у навчанні та поведінці дітей.

3.Корекційна та розвивальна робота
- індивідуальна робота на основі психодіагностики
- корекційна робота з дітьми «групи ризику»
- розвивальна робота з дітьми, що відстають від вікової норми розвитку  за  запитом
- проведення  тренінгів особистісного росту

4.Психологічна просвіта
- виступи на класних виховних годинах
- виступи на класних та загальношкільних батьківських зборах
- виступи на психолого-педагогічних семінарах та педагогічних радах
5.Організаційно-методична робота
- накопичення, систематизація та класифікація методичних матеріалів
- складання банку діагностичних методик
- формування окремих течок  з превентивної роботи
6.Навчальна діяльність
- розширення,структурування та закріплення знань з тем: «ВІЛ/СНІД», «Контрацепція» та «Репродуктивне здоров’я », у різних цільових групах

-розвиток власних поведінкових стратегій щодо ВІЛ/СНІДу у різних цільових групах, сприяння розвитку навичок прийняття самостійних рішень, подолання упереджень/табу/комплексів, розвиток толерантності і солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

 

7.Зв’язки з громадськістю
- створення системи диспетчерської служби
- соціально-психолого-педагогічний патронаж дітей різних категорій
- співпраця з громадськими організаціями

Зміст роботи


- психологічний аналіз соціальної ситуації розвитку в школі, виявлення основних проблем і визначення причин їхнього виникнення, шляхів і засобів їхнього вирішення;
- психологічний супровід розвитку учнів: діагностична та корекційно-відновлювальна робота  по адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів;
-  профілактика і подолання відхилень у соціальному і психологічному здоров’ї,  а також розвитку учнів;
- сприяння особистісному й інтелектуальному розвитку учнів на кожнім віковому етапі розвитку;
-  робота з обдарованими учнями;
- визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, що мають труднощі у навчанні, спілкуванні;
- вибір засобів і форм психологічного  супроводу школярів відповідно до властивих  особливостей  навчання і спілкування;
- формування здібностей до саморозвитку і рефлексії

Напишіть відгук