Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу