Правила прийому до закладу освіти

Учнів зараховують до навчального закладу відповідно до наказу директора на підставі заяви про зарахування одного з батьків чи іншого законного представника (повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто.

До заяви додають:

-  копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти;

-  оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682;

-    оригінал або копію відповідного документа про освіту (за наявності).

За бажанням один з батьків чи законний представник дитини подає оригінал або копію висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Якщо батьки подали копії документів, оригінали слід подати до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти).

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають свідоцтва про народження дитини та (або) документа про освіту зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів.

  До першого класу дітей зараховують до початку навчального року відповідно до території обслуговування. Територію обслуговування за закладом освіти закріплює  і до початку навчального року обліковує учнів, які мають його відвідувати.

До першого класу зараховують як правило дітей з шести років.

Заяву про зарахування та документи подають до 31 травня. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування до першого класу перевищує загальну кількість місць, то передусім зараховують дітей, місце проживання яких на території обслуговування підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та (або) сестрами дітей, які здобувають освіту в закладі, чи дітьми працівників закладу. Діти, які не проживають на території обслуговування, зараховуються на вільні місця за результатами жеребкування.

Після 15 червня до початку навчального року на вільні місця зараховують дітей, які мають право на першочергове зарахування, протягом навчального року – у порядку надходження заяв.

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Зразок заяви:

Заява