Педагогічна діяльність

11 грудня в Димківському НВК  згідно плану роботи на 2018-2019 н.р. відбулося засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу з теми  «Формування креативної особистості  на уроках» у формі круглого столу. Членами МО  було обговорено наступні питання:

1. Створення творчої групи вчителів із впровадження засад НУШ.

2. Самоаналіз та аналіз відкритого уроку з української літератури у 9-му класі на тему «І.П.Котляревський «Наталка Полтавка». Порівняльна характеристика персонажів».

3. Синтез форм і методів, що сприяють формуванню ключових компетентностей учнів, креативної особистості.

З ініціативою про створення творчої групи виступила заступник директора з НВР Світик О.Ф.,  запропонувала до її складу зарахувати в першу чергу тих педагогів, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації при ІППОЧО, – Гладкову В.А., Постевку Д.Д., Паламарюк В.П., а також Жижиян Р.Я., Барбазу В.М., Пую Н.Г.

Метою створення групи є розповсюдження досвіду роботи за новим підходом: як звичайні форми роботи направити на розвиток ключових компетентностей учнів за вимогами НУШ.

        На уроці літератури вчитель Гладкова В.А. спрямував свою роботу на таку організацію навчальної діяльності дев’ятикласників, яка б розвивала їх розумові і творчі здібності та формувала  емоційно – ціннісне ставлення до творів художньої літератури. Вдалий підбір методів навчання продовжував формувати життєві і соціальні компетенції учнів, поглиблював почуття прекрасного. Був грамотно продуманий кожний етап уроку, підібрано цікаві завдання: «Мій кумир», «Влучна характеристика», «Знайди прислів’я», «Як кого звати», «Підбери епітет» тощо. Також важливе місце на уроці зайняв інтерактивний метод «Мозкова атака».

        Процес формування компетентностей учнів став можливим на уроці завдяки об’єднанню інформаційного і мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів (характеристика персонажів, робота з текстом твору, розв’язування тестових завдань тощо).

   Під час обговорення членами МО було виявлено, що найефективнішими прийомами  та методами роботи є наступні: 1.«Броунівський рух», який передбачає пересування учнів класом з метою збирання інформації за запропонованою темою та розвиває ключові компетентності: ціннісно-смислові, навчально-пізнавальні, комунікативні, соціально – трудові, особистісного самовдосконалення, проектно-технологічні.

   «Ринг» (літературний, історичний , біологічний, географічний тощо) – одна з дискусійних форм спілкування проблем літературного, історичного, біологічного, географічного характеру, яка розвиває ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, комунікативні компетентності.

   «Відстрочена відгадка» – на початок уроку вчитель загадує загадку, наводить цікавий факт. Відповідь на поставлене запитання буде знайдено під час роботи над новим матеріалом. Можна це зробити наприкінці уроку, щоб із цього розпочати наступне заняття  тощо.

           Вчителі суспільно-гуманітарного циклу Димківського НВК постійно у пошуках нових методик.

                         Світик О.Ф. – заступник директора з навчально-виховної                                                                                                                                       роботи  Димківського НВК

                        Гладкова В.А. – керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу