Cемінар-діалог «Інноваційна діяльність і нові ролі вчителя у контексті сучасних змін в освіті»

Згідно плану заходів з практичної реалізації положень Концепції «Нова українська школа», наказу управління освіти від 05.02.2018р., № 94  Глибоцької РДА 07.03 2018.р. в Димківському НВК проводився  семінар-діалог «Інноваційна діяльність і нові ролі вчителя у контексті сучасних змін в освіті».

 P3072222Мета семінару:  удосконалення науково-методичного супроводу для професійного зростання та фахової майстерності педагогічних працівників в умовах реалізації заходів  Концепції НУШ.

Під час проведення  заходу присутні мали змогу обмінятися думками з приводу проблеми щодо переорієнтації професійної діяльності вчителя.

Семінар почався виступом заступника директора з навчально-виховної роботи Світик О.Ф. про нові ролі педагога  Нової української школи. Здатність педагога організувати навчальну роботу з вирішення творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності є новим професійним орієнтиром у роботі вчителя. Базовим принципом нової української школи має стати педагогіка партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках; діалог-взаємодія-взаємоповага; принципи соціального партнерства. Все це передбачає й зміну традиційної ролі педагога.

Презентація заступника директора  про нові ролі вчителя репетитора, наставника, радника, консультанта, тренера, психолога, учителя, порадника, також  які завдання повинні виконувати педагоги, ознайомила з новими термінами як Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасиліатори, Ментори та інше, про основні професійні орієнтири вчителя НУШ.

   Вчителі початкової ланки поділилися досвідом про введення інновацій на уроках.  Вчитель Ванзуряк О.П., яка в наступному році працюватиме з першокласниками, ознайомила  колег із сучасними вимогами щодо організації навчання першокласників відповідно до Концепції Нової української школи: актуалізувати знання про особливості розвитку дітей 6-7-річного віку; сформувати уявлення про шляхи організації розвивального освітнього середовища, ефективні стратегії розвитку критичного мислення учнів, форми і методи реалізації інтегративного та діяльнісного підходів у навчанні молодших школярів за новим Державним стандартом початкової освіти.

Вчитель першого класу Магас Г.І. розповіла,  що  вона докладно ознайомилася з положеннями реформи школи і дійшла висновку, що  вже працює за новою концепцією і готова поділитися досвідом своєю роботи.

 Вчитель української мови та літератури Гладкова В.А. розказала про відвідування майстер-класу О.М.Авраменка, який відбувся 02.03.2018 р. для педагогів області.

На ньому було висвітлено питання про реформу загальної середньої освіти, про перехід до НУШ. Нова українська школа передбачає впровадження компетентнісного підходу в навчанні: підвищення мотивації і максимальну наближеність до життя.

Було відмічено, що у сучасних дітей розвинена найкраще емоційна сфера, яка поєднана з образним мисленням. Тому на уроках треба створювати таблиці, схеми, діаграми, підбирати рисунки, малюнки, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Завдання мають мати творчий характер, бути різнорівневими, що допоможе розвинути критичне мислення дітей. Вчителю треба переглянути форми і методи навчання, підбирати саме ті, які найбільш ефективно дадуть знання сучасній дитині.

Таким чином, педагогам треба постійно працювати над підвищенням фахового рівня, самовдосконалюватися, вивчати досвід передових вчителів.

 Вчитель історії Постевка Д.Д. продемонструвала електронну презентацію на тему «Формування ключових та спеціальних  історичних компетенцій  учнів на уроках і в позаурочний час з допомогою ІКТ». Вона розказала про сучасні форми та методи роботи на уроках історії, провела  тренінг з присутніми на семінарі  і довела:  не дивлячись на те, що ми по – різному сприймаємо світ, але всі разом робимо одну справу – виховуємо людину майбутнього.

 Вчитель інформатики Головата М.Л.  продемонструвала найцікавіші методи і прийоми роботи, представила присутнім презентацію на тему: «Шляхи формування ефективної навчальної мотивації на уроках інформатики».

Вона відмітила у своєму виступі, що нова українська школа ставить перед собою таку мету: підвищити мотивацію в учнів, замінити репродуктивний тип навчання на продуктивний, навчити застосовувати знання на практиці; розкрити творчий потенціал кожного учня.

 Що таке мотивація? Мотивація на уроці —  не одноразова акція, а цілеспрямована робота, яка має організовувати й тримати в полі уваги учнівський інтерес до пізнання нового впродовж усього навчального часу.

 Як розкрити творчі здібності дітей? Пропонувати їм різні види діяльності, створюючи «зону комфорту». Основне в роботі вчителя  – зацікавити сучасних дітей цифрової епохи навчальною інформацією, яку містять програми Міністерства освіти.

Які ж для цього є шляхи?

  • Спочатку треба дитину здивувати.
  • Добре продумати кожний етап уроку, особливо його початок.
  • Показати учням,  чим вони будуть займатися на уроці: чіткий алгоритм дій, план роботи.
  • Новий матеріал подавати невеликими порціями.
  • Хвалити учнів за кожне, навіть невелике,  досягнення.

В процесі переходу до нової української школи педагог має дбати про підвищення мотивації в учнів до навчання на всіх етапах уроку, розвивати компетентнісний підхід, який передбачає зв’язок із життям. Педагог зупинився на сучасних методах і формах роботи, які використовує у практичній діяльності: «Шифр Цезаря», «Хибна альтернатива», «Квадрат Полібія», «Крок за кроком», різні види диктантів, діаграми, ребуси, кросворди, анаграми тощо.

Таким чином, успіх у навчанні дарує радість, задоволення, пробуджує інтерес, підвищує самооцінку та створює потужний імпульс до пізнання нового. Тож мотивований учень не тільки успішно опановуватиме знання, у нього пробуджуватиметься допитливість  й усвідомлення набуття компетенції в процесі навчання.

Соціальний педагог  Фоса О.А. закладу також ознайомила педколектив, що одним із важливіших пріоритетів освітнього процесу в НУШ є створення безпечного простору щляхом формування в учнів вміння правильно поводитись у небезпечних та критичних ситуаціях загрози життю, честі та гідності особистості, боулінгу, мобінгу, надавати допомогу собі та іншим.

 Поділилася своїм  досвідом і вчитель румунської мови та літератури Барбаза В.М. яка є однією з найкреативнійших педагогів закладу, що уже створила матеріали  самоосвіти з реалізації концепції НУШ і оформила у вигляді папки.

     Отже, нинішнє і прийдешнє покоління, що навчається, потребує в більшості тих педагогів,  які можуть допомогти  обрати шлях та обґрунтовано порадити, як себе реалізувати в житті. І це не дивно, адже в такому розмаїтті навчальних дисциплін, закладів, сфер діяльності, однієї правильної відповіді бути давно вже не може. Тому й виникає необхідність специфікації педагогічної діяльності.

В активному діалозі  між членами колективу всі висловлювали свої думки щодо концепції НУШ, підтримували нові ідеї. Але деякі виказували думку про те, що вводити елементи  новизни треба поступово, обдумано,  особливо для учнів першого класу 2018-2019 н.р. Адже  зруйнувати – легко, а скласти докупи – дуже тяжко.

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.